دفتر مرکزی :

تهران، جاده آبعلی ، خیابان سازمان آب، نبش پژم، پلاک 115

تلفن :    77300000      9 -77311616

فکس :77304151

WWW.POLYSTEEL.IR

E.mail: Salehi.polysteel@yahoo.com

telegram channel:https://t.me/polysteelchannel

instagram:polysteelco